Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 14 Αυγούστου 2010


1+7 , Ρίζα και Κορωνίδα

2+5,  Ιερό και Λαιμού

3+4 , Ηλιακό Πλέγμα και Καρδιάς

6+8, Τρίτο Μάτι και Σκοπός της Ψυχής.Στο παλιό σχήμα της τρίτης διάστασης, που βασιζόταν στο φόβο,τα κατώτερα ενεργειακά κέντρα διεύθυναν τα ανώτερα.Ετσι η ρίζα είχε τον έλεγχο της κορωνίδας ( 1+7),το ιερό είχε τον έλεγχο του λαιμού ( 2+5), και το ηλιακό είχε τον έλεγχο της καρδιάς (3+4).
 
Τι σημαίνει αυτό?

'Οτι η ρίζα (1), δηλαδή η επιβίωσή μας, είχε τον πρώτο λόγο στο τι έκανε το μυαλό, δηλαδή η κορωνίδα (7).

Το ιερό (2), δηλαδή οι προσωπικές μας σχέσεις και η σεξουαλικότητα, ήλεγχαν το λαιμό (5), δηλαδή την έκφρασή μας. 

Το ηλιακό ( 3),δηλαδή η λειτουργία μας μέσα στη κοινότητα/κοινωνία, κυβερνούσε την καρδιά (4), δηλαδή τη συναισθηματική μας υγεία.


Στο νέο σχήμα της μετάβασης 

η κορωνίδα γίνεται αρχηγός της ρίζας
η ανώτερη έκφραση  καθοδηγεί  τις προσωπικές σχέσεις
και η καρδιά γίνεται ο ηγέτης του πως διαδράτε στον έξω κόσμο

Με αυτά τα εργαλεία-γνώσεις μπορούμε να δούμε που είμαστε κολλημένοι στην εξέλιξη μας. Η συμπεριφορά μας , οι προκλήσεις υγείας και τα θέματα μας, μας δείχνουν ποια ενεργειακά κέντρα είναι μπλοκαρισμένα και ποια είναι σε θέση ελέγχου. Παρατηρώντας τη ζωή μας , το τι γίνεται στο μυαλό και την καρδιά μας , μας δίνει ξεκάθαρη εικόνα του τι πρέπει να κάνουμε.
Δεν υπάρχουν σχόλια: