Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010

ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ


Το πρώτο ζευγάρι DNA μας είναι γνωστό ως το DNA της σπονδυλικής στήλης μας. Αυτό το ζευγάρι είναι αρμόδιο για τις φυσικές πτυχές του ανθρώπινου σώματος.  Κατευθύνει  το γενετικό μας μοτίβο και τις φυσικές προδιαθέσεις μας.  Το DNA της σπονδυλικής μας  στήλης, δείχνει την κλίση που έχουμε ως άτομα, σε συγκεκριμένες καταστάσεις όπως η γήρανση, η υγεία, ο μεταβολισμός και γενικά  η δόμηση ζωής. Είναι  επίσης αρμόδιο για τα εξωτερικά χαρακτηριστικά που κάποιος έχει, όπως το χρώμα της τρίχας, το δέρμα, κ.λπ.
Το DNA της σπονδυλικής μας  στήλης καθορίζει τι μεταβιβάζεται  σε εμάς ,μέσω των προγόνων μας εξ αίματος : η προγονική γραμμή μας, το γενεαλογικό μας δέντρο. Μέσα σε αυτόν τον διπλό έλικα αποθηκεύονται  οι πληροφορίες, οι προσδοκίες, τα όνειρα, οι στόχοι και ο προγραμματισμός ψυχής αυτών που προηγήθηκαν εμάς. Καταγράφονται επίσης οι αποτυχίες και οι επιτυχίες τους. Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι πληροφοριών και μπορεί να είναι και ο λόγος για τον οποίο τόσο πολλές αρχαίες παραδόσεις  υπογραμμίζουν την ανάγκη της καλλιέργειας, της θεραπείας και του εξιλασμού και λύτρωσης της προγονικής καταγωγής μας.
Υπάρχουν πολλά άτομα που σήμερα υποστηρίζουν ότι η υπάρχουσα ανθρώπινη μορφή είναι μια διαστρέβλωση του αρχικού DNA και ότι αυτή η διαστρέβλωση έγινε από τις κακές οντότητες. 
Ειλικρινά, αυτό είναι άχρηστο και το να συνεχίζουμε το παιχνίδι καλού-κακού , διαιωνίζει μόνο το χορό του φωτός και των σκιών. 
Επανα-επι-βεβαιώνουμε τη σημασία να καθαρίσουμε και να απελευθερώσουμε παρεμποδίσεις/εμπόδια  που επιβλήθηκαν κατά κάποιο τρόπο σε μας και που έγιναν αυτές  οι παρεμποδίσεις και τα εμπόδια αποδεκτά παθητικά, δεδομένου ότι δεν είχαμε καμία επιλογή από το να κάνουμε έτσι καθώς εισερχόμασταν σ αυτή την φυσική ύπαρξη και χρειαζόμασταν ένα φυσικό όχημα με το οποίο θα δοκιμάζαμε τη δυαδικότητα.
Η εθελοντικά και πλήρως συνειδητοποιημένη πνευματική εργασία που γίνεται στην προγονική καταγωγή μας μπορεί να βελτιώσει πολύ τις ικανότητές μας και τη δυνατότητα να απορροφηθούν πλήρως οι εισερχόμενες ενέργειες της αλλαγής/μετατόπισης, να διευκολυνθεί η ανάληψη, και ταυτόχρονα  «να ανοίξει και να θέσει σε λειτουργία  το σύστημα μητρών μας» για να λειτουργήσει σε έναν υψηλότερο επίπεδο δόνησης.
 Όταν αυτό γίνει, τα καρμικά υπολείμματα, λιμνάζουσες ενέργειες και οι πυκνές ενέργειες βασικών φόβων και συναισθημάτων όπως η ενοχή, μη συγχώρεση και δυσαρέσκειες μπορούν να απελευθερωθούν και να θεραπευτούν μόνιμα. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος που κάποιος μπορεί να ανέλθει χωρίς να επισκεφθεί τις πληγές των προγόνων μας του παρελθόντος.
Oλόκληρος o στόχος και αντικείμενο  της ανάπτυξης πνευματικής ζωής είναι η ενίσχυση των επιπέδων συνείδησής μας, η δυνατότητα να απορροφηθούν αποτελεσματικότερα οι διαφορετικοί κώδικες φωτός που παραχωρούνται επάνω μας μέσω του Νόμου της Επιείκειας, και να γίνουμε αυτό-συνειδητοποιημένοι  στα διαφορετικά επίπεδα  που λειτουργούμε ως πολυδιάστατα όντα.

Υπάρχουν πολυάριθμοι διαστατικοί κόσμοι γύρω και μέσα μας. Η προγονική σφαίρα μας είναι ακριβώς ένας από πολλούς.

H σύνδεση με το παρελθόν μας και με τους προγόνους μας ,έχει δημιουργηθεί για να μας βοηθήσει να βρούμε τη Σοφία και τη Δύναμη να προλειάνουμε το έδαφος για το μελλοντικό φωτισμένο μονοπάτι μας και όχι για να γίνει εμπόδιο στο να απελευθερωθούμε επιτέλους από τον Κύκλο της Επανάληψης.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ .

Κάθε μία ψυχή που δημιουργήθηκε από τον Συμπαντικό Νου έχει αξία και υπηρετεί ένα σκοπό μέσα στο Θεϊκό Σχέδιο. Τίποτα δε χάνεται στο Νου του ΕΝΟΣ.

Είτε το αποδέχεστε είτε  όχι, είμαστε το βιολογικό συλλεκτικό αποτέλεσμα χιλιάδων ανθρώπων που έζησαν, έμαθαν, δίδαξαν, δημιούργησαν έπραξαν και ονειρεύτηκαν!

Συλλεκτικά δημιούργησαν τη φυσική μας πραγματικότητα μέσα από λάθη και επιτυχίες και διαδικασίες εκμάθηση.


Αν και είναι μία ανεπιθύμητη πραγματικότητα, είναι μία επαπειλούμενος πραγματικότητα  ότι πράξεις-ενέργειες των προγόνων μας αναπόφευκτα επιδρούν και επηρεάζουν τη τωρινή γενιά, εμάς .Οι πράξεις – ενέργειες των προγόνων μας προσκρούουν στην παρούσα…

Ως αποτέλεσμα αυτής της άχρονης σύνδεσης, τα κύτταρα  των οργανισμών –σωμάτων μας περιέχουν την ηχώ αναμνήσεων από την προγονική μας φυλή-οικογένεια και είναι σημαντικοί παράγοντες που καθορίζουν τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και εξετάζουμε την πραγματικότητά μας, τώρα-σήμερα.

Η επαν-ευθυγράμμιση της προγονικής διαδικασίας μας είναι μια απαραίτητη αναδιοργάνωση που θα επιτρέψει την απελευθέρωση των ενεργητικών μπλοκαρισμάτων  στις ζωές μας,  στις ζωές των παιδιών μας  και των απογόνων τους. Είναι μια έντονη και βαθιά διαδικασία της πολυδιάστατης συγχώρεσης που καλύπτει μια σφαίρα πέρα από το χρόνο, το διάστημα, τις διαστάσεις και τις συχνότητες.

Είναι πράξη σεβασμού, τιμής και αποδοχής, η οποία θα απελευθερώσει το παλαιό παράδειγμα, θα θεραπεύσει τις αρχαίες πληγές και θα καθαρίσει τους πόνους φαντάσματα  που αποτυπώνονται στα κύτταρα μνήμης μας και στους οργανισμούς μας.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του καθαρίσματος του ενεργητικού προτύπου μας και της επανα-ενεργοποίησης της πλήρους δυνατότητάς του, βρίσκουμε τους εαυτούς μας να συνδιαλλάζονται με  στοιχεία και γεγονότα που δεν δημιουργήθηκαν απαραιτήτως στη διάρκεια αυτής της ζωής μας.  Ίσως, επίσης, να αισθανόμαστε ότι δε λαμβάνουμε το όφελος από τη συνέπεια των δικών μας πράξεων και ενεργειών. Μπορούμε να αισθανθούμε κάτι όπως  μια παράξενη τροχοπέδη  στις συναλλαγές μας στη ζωή που μπορεί να μας κάνει μερικές φορές να αισθανόμαστε  συντριβή  και  καταστροφή.

Η κατανόηση του Φαινομενικής Γραμμής μας, μέσω του πεδίου της προγονικής   προ-οπτικής μας, μας υποστηρίζει στην κατανόηση της εμπειρίας και των τιμών που κληρονομήσαμε. 

Μόλις εναρμονιστεί ορθά, αποκαλύπτει σε μας την ομορφιά, το σεβασμό για το  ιερό, την αποδοχή των διαφορετικών παθημάτων που γίνονται μαθήματα και ενισχύει την προσωπική αίσθηση να ανήκουμε , η όποια  μικραίνει πολύ τον πόνο της αρχικής πληγής ( αποκοπή από την Πηγή)

Υπάρχει μια βαθιά και έκδηλη ομορφιά στην κατανόηση της εμπειρίας ζωής των προγόνων μας, ως περιδέραια ψυχών που πρόβαλαν κατά τη διάρκεια των υπάρξεών τους, την πληρότητα της αγάπης τους, των προθέσεών τους και της ελπίδας τους.

Η διάσωση και η αφομοίωση των θετικών πτυχών εκείνων των τιμών θα εμπλουτίσουν την εμπειρία ζωής μας, θα απελευθερώσουν στάσιμες παρεμποδίσεις και θα εμβαθύνουν την κατανόησή του σκοπού ζωής μας, δεδομένου ότι τείνουμε να επανεντάξουμε πλήρως τις πολλές διαστάσεις της ύπαρξής μας και να αφυπνίσουμε πλήρως τα νέα επίπεδα συνείδησής μας.
Πρέπει να υιοθετήσουμε μια θεραπευτική στάση απέναντι στους προγόνους μας.
Το μήνυμα που διαβιβάζουν μέσω του χρόνου είναι ένα μήνυμα υποστήριξης συνέχειας, γνώσης και αγάπης.
Για να τους  τιμήσουμε κατάλληλα, πρέπει να είμαστε ανοικτοί για να τους συγχωρήσουμε άνευ όρων, επειδή μόνο μέσω της συγχώρησής τους και  μέσω θεραπείας μπορούμε να ελευθερώσουμε την αρνητική κληρονομιά μας.
Η εναρμόνιση , ευθυγράμμιση και η απόδοση τιμών στη προγονική μας καταγωγή πραγματοποιείται  δεχόμενοι τα μαθήματα  και τις ευλογίες που αποκτιούνται από την καταγωγή μας ως γνώση και φέροντας αυτή τη γνώση σε ένα νέο επίπεδο αφύπνισης  και ολοκλήρωσης με τον Εαυτό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: