Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2010

Returning Home- Επιστρέφοντας στο σπιτικό μας.

Το σπίτι συμβολίζει όλα στη ζωή και εν ζωή ενός ανθρώπου : 

το σώμα, την οικογένεια, τα υπάρχοντα, τις ευθύνες , την υγεία κ.ά.

Τα παράθυρα αντιπροσωπεύουν τις πολλές πτυχές απ' όπου μπορεί να μπεί το φως στη ζωή μας αλλά και τις πολλές θέσεις(ή και απόψεις) από τις οποίες μπορούμε να αντικρίσουμε τον κόσμο.Αν κάποια μας... φαίνονται μαύρα, σκοτεινά και άδικα αλλάζουμε οπτική γωνία.Το σπίτι είναι το μέρος όπου καταφεύγουμε για να ξεφύγουμε από τις έννοιες και τη σκληρότηtα του κόσμου.Και στο σπίτι βγάζουμε το προσωπείο της εξωτερικής προσωπικότητας που παρουσιάζομε στον κόσμο και γινόμαστε ο αληθινός μας εαυτός.

Ετσι το σπίτι μετατρέπεται σε σπιτικό μας.

Επιστρέφουμε στο σπιτικό μας, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η απομάκρυνση του προσωπείου μας.Δεν υπάρχει κάτι άλλο, έξω και μακριά από εμάς,ουτε κάν ο ίδιος ο Θεός.Ολες οι διδασακαλίες μιλάνε για την επιστροφή στο σπιτικό μας.Ποιο σπιτικό? Κάπου στα σύννεφα? Κάπου στο διάστημα? Εσύ είσαι το Σύμπαν φίλε μου! 

Εσύ είσαι το σπιτικό. 

Αυτό ονομάζεται αφύπνιση.


The House symbolizes all in the life of a person: body,family,responsibilities,health,wealth etc. Windows are the many places where light can enter our life.They are also the many coign of vantages and points of view that we face the world... and the Cosmos.If some look like dark,evil and unfair we change the angle of view.House is the place that we use as α sanctuary so as to avoid worries and unkindness of the world.In that house we pull off the mask of the exterior personality ( persona) and we become our true self.This is how a House becomes and transforms to a Home! Returning Home is nothing more than the detachment and removal of this mask.There is nothing else outside of us or away from us, not even God himself.All teachings are talking about returning Home. Which Home? Somewhere in the clouds? Somewhere in the Universe? You are the Universe my friend.

You are the HOME. 


This is called awaken.

Δεν υπάρχουν σχόλια: